INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) uprzejmie informujemy, że:

– w celu realizacji usług związanych wykonaniem umowy oraz z obsługą Klientów WIMAR OZDOWSCY sp. z o.o. sp. k., tj. w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy, zapytaniem ofertowym, ofertą, negocjacjami, zamówieniem, rachunkami i fakturami, monitoringiem płatności;

– w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. wynikających z prawa podatkowego;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów,  jakimi są marketing własnych produktów, dochodzenie roszczeń.

– dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub

– realizacja zawartej z WIMAR OZDOWSCY sp. z o.o. sp. k. umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WIMAR OZDOWSCY sp. z o.o. sp.k. –  należyte wykonanie umowy wynikające z przepisów prawa, w tym prawa cywilnego,  prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub

– realizacja prawnie uzasadnionych interesów WIMAR OZDOWSCY sp.  z o.o. sp. k., jakimi są: marketing własnych produktów, dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.