WIMAR OZDOWSCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Pieruchy 51a
63-304 Czermin
Nip: 617-18-36-903
REGON: 250860312

Tel: 627-416-716
Fax: 627-416-997

E-mail: biuro@wimar-ozdowscy.pl

Bank BZ WBK SA 55 1090 1131 0000 0001 0325 8277
Bank BS PLESZEW O/CZERMIN 49 8407 0003 0201 4919 2000 0002

Sylwia Kulisz

Tel:062-7416-716

Tel:+48 500 043 306
E-mail: biuro@wimar-ozdowscy.pl

Żanetta Ozdowska-Kruszyk

Tel: +48 (62) 741-67-16

Fax: +48 (62)741-69-97
E-mail: ksiegowosc@wimar-ozdowscy.pl

Sylwia Kulisz

Tel:062-7416-716

Tel:+48 500 043 306
E-mail: biuro@wimar-ozdowscy.pl

facebook